უილიამ ფოლკნერის სიტყვა ლიტერატურაში ნობელის პრემიის მიღებისას

დღევანდელმა ახალგაზრდა მწერალმა კაცმა თუ ქალმა დაივიწყა ადამიანის გულის სათქმელი, გულისა, რომელიც მუდმივ წინააღმდეგობაშია და ერთადერთია რის შესახებაც ღირს წერა, რის გამოც ღირს აგონიაცა და ოფლიც, რადგანაც მხოლოდ მასზე გადის კარგი ნაწარმოების შექმნის რთული გზა.