კარლ ფონ კლაუსევიცის “ომის შესახებ.”

”ომის შესახებ” ისეთი წიგნია, რომელზეც ბევრს საუბრობენ და იშვიათად კითხულობენ.

ახალი სტრატეგიის გასაღები

2005-2007 წლებში შექმნილი ძირითადი სამხედრო-პოლიტიკური დოკუმენტები (ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფცია 2005: „ეროვნული უსაფრთხოების წინაშე მდგარი საფრთხეები, რისკები და გამოწვევები“; თავდაცვის სტრატეგიული მიმოხილვა 2007: „ძირითადი სამხედრო ვარაუდები“) ქვეყნის წინააღმდეგ პირდაპირი აგრესიის შესაძლებლობას „მცირედ“ აფასებდა. მაშინ, როდესაც უსაფრთხოების კონცეფცია პირდაპირი აგრესიის შესაძლებლობას ნაკლები ალბათობით განიხილავდა, საქართველოს ეროვნული სამხედრო სტრატეგიის დოკუმენტში (2005) ქვეყნის პირდაპირი აგრესიისაგან დაცვა პრიორიტეტთა ნუსხაში პირველ … Continue reading ახალი სტრატეგიის გასაღები

Strategy for Conflict Managment: On the New Definition of a Peace Process

Anyone who practiced boxing or martial arts, played chess or other strategy games learns the following lesson: it takes a series of efforts to beat the opponent. In order to bring the opponent into imbalance, one must plan and then execute a sequence of consecutive actions to gain initiative, mount pressure, and finally impose one's … Continue reading Strategy for Conflict Managment: On the New Definition of a Peace Process