„ლი ქუან იუ: დიდოსტატის მოსაზრებები ჩინეთზე, ამერიკასა და მსოფლიოზე“

მიყვარს წიგნების მონიშვნა, გახაზვა, გაფერადება და მოკლედ ათასნაირი ჩანიშვნები, განსაკუთრებით, როდესაც პროფესიულ ლიტერატურას ვკითხულობ ელექტრონულ საკითხავებში. ამ კრებულის (Lee Kuan Yew: The Grand Master's Insights on China, the United States, and the World. Belfer Center Studies in International Security. Kindle Edition; The MIT Press (February 1, 2013) კითხვა კი დავიწყე მცირე მონაკვეთების მონიშვნით, მაგრამ სწრაფადვე … Continue reading „ლი ქუან იუ: დიდოსტატის მოსაზრებები ჩინეთზე, ამერიკასა და მსოფლიოზე“