“უფასო მგზავრობა” ეროვნულ უსაფრთხოებაზე

ერთ–ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხი ქვეყნის უსაფრთხოების გაძლიერებაში ის ტრადიციები და გარემოა, სადაც ის ხალხი უნდა გაიზარდოს და აღიზარდოს, ვინც ეს უსაფრთხოება უნდა შექმნას. სამხედრო ტრადიცია და სამხედრო კულტურა ჩვენი დიდი პრობლემაა. ვუყურებდი ტრადიციული არისტოკრატიის წარმომადგენელს პრინც უილიამს (რომელიც ლამის ძალით ჩამოიყვანეს ომიდან); შეერთებულ შტატებში არისტოკრატია ტრადიციული გაგებით არ არსებობს, მაგრამ არსებობს დიდი სამხედრო ტრადიციები და ტრადიციულად … Continue reading “უფასო მგზავრობა” ეროვნულ უსაფრთხოებაზე

Georgia’s Message to the North Atlantic Treaty Community

Georgia, a small albeit strategically located post-Soviet state, has long sought NATO membership. Since the Rose Revolution of 2003, a successful process of state building has been put in motion. Unfortunately, the events of November 2007, when the government put down mass protests using riot police and tear gas have raised many doubts as to … Continue reading Georgia’s Message to the North Atlantic Treaty Community