რეისიდან რეისამდე

ხანდახან ასეთ სურათებსაც ნახავ ადამიანი, რომელიღაც ახლო თუ შორეულ ქვეყნებში გამგზავრებული. ესენი გაძლევენ ერთგვარ შვებას და სუნთქვის საშუალებას თვითმფრინავის ეკონომ-კლასიდან ეკონომ-კლასამდე გადაჯდომებს შორის.